BUG: Clausule zoeken: Nederlandse termen

Page 1 of 1 (5 items)
This post has 4 Replies | 1 Follower

Posts 39
Bram Koerts | Forum Activity | Posted: Wed, Jan 6 2016 5:05 AM

Hallo,

Ik wilde met de zoekfunctie van Logos zoeken op 'clausules'. Nu staan er prachtige Engelse termen die ik daarvoor kan gebruiken, maar die werken niet (bijv: subject:Jesus). Ik moet Nederlandse termen invoeren (ipv 'subject' bijvoorbeeld: 'onderwerp'). Op zich geen probleem natuurlijk, ware het niet dat ik deze Nederlandse termen nergens kan vinden. Is er een luist van deze Nederlandse termen? Heeft iemand dezelfde problemen?

I wanted to do a clause search in my Dutch version of Logos 6. There are lots of English terms which I can use for this search (like 'person:Abraham' or 'subject:Jesus'), but these don't work. I have to use Dutch terms (like 'onderwerp'). But I cannot find these Dutch terms. Is there a list of these Dutch terms? Does anybody have the same problems?

Bless,

Bram Koerts

Posts 1293
HJ. van der Wal | Forum Activity | Replied: Thu, Jan 7 2016 2:42 AM

Shalom Bram!

Zoals beloofd post ik hieronder de Nederlandse zoektermen:

ENTITIES

persoon:Jesus

plaats:Bethlehem (of Judah)

voorwerp:idol

persoon:Abraham plaats:Canaan

persoon:Abel (son of Adam) voorwerp:Sacrifice

SEMANTIC ROLES (deze zoektermen zijn kennelijk nog niet vertaald in het Nederlands)

agent:A Father

patient:Jerusalem

experiencer:Isaiah

benefactive:God

goal:House, Permanent dwelling, Building

locative:Israel

path:House, Permanent dwelling, Building

etc., etc. (gebruik de Engelse zoektermen)

SYNTACTIC ROLES

onderwerp:Abraham

object:Manna

Bijwoordelijke bepaling:David

onderwerp:Jesus object:Peter

VERBS (WERKWOORDEN)

werkwoord-lemma:יטב

werkwoord-lemma:ἀναγγέλλω

werkwoord-ln:33.176

onderwerp:Jesus werkwoord-lemma:λαμβάνω

onderwerp:Jesus werkwoord-ln:23.136

onderwerp:A Man werkwoord:to bury

SURFACE

Bijwoordelijke bepaling-oppervlak:דָוִ֣ד

bijwoordelijke bepaling-oppervlak:Δαυὶδ

LOGICAL OPERATORS

onderwerp:Saul (king) EN (persoon:Jonathan (son of Saul) OF persoon:David)

onderwerp:Adam (first man) object:GEEN

onderwerp:Adam (first man) object:Ieder

object:Holy Spirit ENNIET onderwerp:God

onderwerp:Jonah ENNIET agent:Jonah

agent:Ieder onderwerp:GEEN

Posts 39
Bram Koerts | Forum Activity | Replied: Thu, Jan 7 2016 3:16 AM

Super! Dank je wel! Erg blij mee

Posts 1293
HJ. van der Wal | Forum Activity | Replied: Thu, Jan 7 2016 3:31 AM

Niets te danken. Het heeft ook voordelen als je vanwege het winterse weer het huis niet uit kunt.

Posts 2
A. Stienstra | Forum Activity | Replied: Wed, Jun 8 2016 1:37 PM

zie forum onderwep "Help translate Logos 5 into another language!" (https://community.logos.com/forums/t/69557.aspx). Op https://crowdin.com/project/logos-desktop-ui/nl#  en na inloggen in bestand Logos Desktop \ LDLS4 \ OurResources.resx zijn nog niet alle semantische rollen vertaald.

Page 1 of 1 (5 items) | RSS