Page 7 of 7 (127 items) « First ... < Previous 3 4 5 6 7
This post has 126 Replies | 6 Followers

Posts 2745
Bohuslav Wojnar | Forum Activity | Replied: Thu, Oct 24 2013 1:54 AM

Vladimír Volráb:

Hi, do you know any progress in CEP or even Czech Jerusalem Bible? 

Hi Vladimir. Welcome to the forums. I got information from people in the Czech Bible Society that they are working on making CEP available in Logos. But it was long time ago and since then I haven't heard anything new in the matter. I use PBB version till the time it is available. 

Bohuslav

Posts 1
Roman Majer | Forum Activity | Replied: Wed, Jan 18 2017 7:28 AM

I've made CEP and Sykora/Hejcl bibles as my personal books. It's a pitty I cannot transport it to my iPad.

Just now I'm waiting for b21 with deteuro :-)

Posts 7
William J. Slocum | Forum Activity | Replied: Mon, Jan 23 2017 11:52 AM

Would you be willing to copy and paste from the Czech Bible:

John 3:16

Ephesians 2:8-10

Titus 3:4-7

My mom's family (mostly lost) came from Czechoslovakia.

Posts 5629
Todd Phillips | Forum Activity | Replied: Mon, Jan 23 2017 2:01 PM

William J. Slocum:

Would you be willing to copy and paste from the Czech Bible:

John 3:16

Ephesians 2:8-10

Titus 3:4-7

My mom's family (mostly lost) came from Czechoslovakia.

John 3:16 (ČSP)

16 „Neboť tak Bůh miluje svět, že dal [svého] jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

Ephesians 2:8–10 (ČSP)

Neboť jste zachráněni milostí skrze víru; a ta záchrana není z vás — je to Boží dar; není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil. 10 Vždyť jsme jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili.

Titus 3:4–7 (ČSP)

Když se však zjevila dobrota a lidumilnost Boha, našeho Zachránce, zachránil nás ne na základě skutků, které jsme my učinili ve spravedlnosti, nýbrž podle svého milosrdenství skrze koupel znovuzrození a obnovou Ducha Svatého, kterého na nás vylil hojně skrze Ježíše Krista, našeho Zachránce, abychom se ospravedlněni jeho milostí stali dědici v naději života věčného.

Wiki Links: Enabling Logging / Detailed Search Help - MacBook Pro (2014), ThinkPad E570

Posts 7
William J. Slocum | Forum Activity | Replied: Tue, Jan 24 2017 11:25 AM

Thank you so much, Todd.  Wish I had learned some growing up.  All I learned were the cuss words.

Posts 5629
Todd Phillips | Forum Activity | Replied: Tue, Jan 24 2017 11:49 AM

William,

FYI, you can get Czech bibles in Logos now:

https://www.logos.com/products/search?q=czech+bible&Language=Czech+

One of them (the one I quoted from previously) is free:

https://www.logos.com/product/9433/cesky-studijni-preklad

Wiki Links: Enabling Logging / Detailed Search Help - MacBook Pro (2014), ThinkPad E570

Posts 2745
Bohuslav Wojnar | Forum Activity | Replied: Tue, Feb 7 2017 2:20 AM

Todd Phillips:
One of them (the one I quoted from previously) is free:

Yes, it's free and the good thing is it is excellent Czech translation as of today. I recommend it very much. Yes

Bohuslav

Page 7 of 7 (127 items) « First ... < Previous 3 4 5 6 7 | RSS