Bible Milestones in Dutch for PB's

Page 1 of 1 (7 items)
This post has 6 Replies | 1 Follower

Posts 289
Michel Pauw | Forum Activity | Posted: Fri, Dec 26 2014 4:33 PM

Wie Nederlandse Bijbels wil converteren naar een DUTCH Personal Book moet gebruik maken van Nederlandse Bible Milestones. Anders herkent Logos de bijbelverwijzingen niet goed.

Dit zijn de Milestones die in elk geval werken:

GEN

EX

LEV

NUM

DEUT

JOZ

RICHT

RUTH

1 SAM (vergeet de spatie niet!)

2 SAM (idem)

1 KON (idem)

2 KON (idem)

1 KRON (idem)

2 KRON (idem)

EZR

NEH

EST

JOB

PS

SPR

PRED

HOOGL

JES

JER

KLAAGL

EZECH

DAN

HOS

JOEL

AMO

OBA

JON

MIC

NAH

HAB

SEF

HAG

ZACH

MAL

MAT

MARK

LK

JOH

HAND

ROM

1 KOR (vergeet de spatie niet!)

2 KOR (idem)

GAL

EF

FILIPPENZEN

KOL

1 TESS (vergeet de spatie niet!)

2 TESS (idem)

1 TIM (idem)

2 TIM (idem)

TIT

FILEMON

HEB

JAK

1 PET (vergeet de spatie niet!)

2 PET (idem)

1 JOH (idem)

2 JOH (idem)

3 JOH (idem)

JUD

Posts 1291
HJ. van der Wal | Forum Activity | Replied: Mon, Dec 29 2014 12:10 AM

Shalom Michel!

Bedankt voor het delen. De spatie is vreemd genoeg niet per se nodig bij de derde brief van Johannes (misschien werken 1Joh en 2Joh ook, dat heb ik niet recentelijk getest).

Een aantal van de milestones kunnen nog verder ingekort worden, bijvoorbeeld:

Re (Rechters/Richteren)

Ru (Ruth)

Hgl (Hooglied)

Pr (Prediker)

Kl (Klaagliederen)

Eze (Ezechiël)

Fil (Filippenzen)

Phm (Filemon)

Ik heb nog geen Bijbel met de apocriefe boeken geïmporteerd. Wel herinner ik mij nu dat ik bij het digitaliseren van het liedboek vast ben gelopen op het lied van de drie mannen in de vuuroven. Als ik dit jaar nog tijd heb, zal ik er opnieuw naar kijken.

Posts 289
Michel Pauw | Forum Activity | Replied: Tue, Dec 30 2014 5:48 PM

Onlangs heb ik een bijbelvertaling geïmporteerd als Personal Book, met Engelse Milestones. Ik kreeg toen ca. 17000 warnings en dus verwijzingen die niet werkten. Vervolgens heb ik met 'trial and error' de Nederlandse Milestones gebruikt, zoals in mijn vorige post beschreven. Dit leverde uiteindelijk slechts 92 warnings op.

Zojuist probeerde ik hetzelfde bestand opnieuw te importeren met enkele van je suggesties, maar ik kreeg - vreemd genoeg - weer ca. 12000 warnings. Het bleek niet te liggen aan het wijzigen van de Milestones, want ook andere Milestones werden niet meer herkend.

Ik houd het nu dus maar bij mijn versie met 92 warnings.

Die warnings betreffen overigens zonder uitzondering teksten die in Engelse vertalingen in een ander ander hoofdstuk vallen (bijv. het laatste vers van een hoofdstuk dat in Engelse vertalingen het eerste vers van het volgende hoofdstuk is, of andersom).

Heb jij daar ervaring mee?

Posts 1291
HJ. van der Wal | Forum Activity | Replied: Wed, Dec 31 2014 1:23 AM

Michel Pauw:

Die warnings betreffen overigens zonder uitzondering teksten die in Engelse vertalingen in een ander ander hoofdstuk vallen (bijv. het laatste vers van een hoofdstuk dat in Engelse vertalingen het eerste vers van het volgende hoofdstuk is, of andersom).

Op tweede kerstdag heb ik gepreekt over Micha 5:1 en bij de exegese viel mij opnieuw de andere versnummering op in de meeste Engelse vertalingen.

Bij het importeren van een Persoonlijk Boek gebruikt Logos gewoonlijk voor alle milestones de versnummering van de NRSV. De milestone [[@Bible:Mic 5:1]] verwijst dus standaard naar Micha 4:14 in de meeste Nederlandse vertalingen. Daarom kun je het beste in de milestone aangeven welke Bijbelvertaling er gebruikt wordt. Wanneer je een PB zou maken van de Statenvertaling ziet het vers er dan zo uit:

[[@BibleSVV:Mic 5:1]]{{field-on:Bible}}1 En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israel, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. {{field-off:Bible}}

Natuurlijk zul je meestal een PB willen maken van een Bijbel die nog niet beschikbaar is in Logos. In dat geval moet je een vergelijkbare vertaling nemen met dezelfde versnummering (@BIbleNBG1951, @BibleNBV, etc.).

Ik hoop dat je het aantal foutmeldingen op deze manier verder terug kunt brengen.

Edit:

Zie ook de discussie in deze oude thread: https://community.logos.com/forums/p/35456/267163.aspx

Posts 289
Michel Pauw | Forum Activity | Replied: Wed, Dec 31 2014 6:04 PM

H.-J.van der Wal:
Natuurlijk zul je meestal een PB willen maken van een Bijbel die nog niet beschikbaar is in Logos. In dat geval moet je een vergelijkbare vertaling nemen met dezelfde versnummering (@BIbleNBG1951, @BibleNBV, etc.).

Ik hoop dat je het aantal foutmeldingen op deze manier verder terug kunt brengen.

Edit:

Zie ook de discussie in deze oude thread: https://community.logos.com/forums/p/35456/267163.aspx

Dat bleek de oplossing, dank je wel! Uiteindelijk heb ik de volgende Milestones gebruikt:

[[@BibleSVV:GEN 1:1]]{{field-on:Bible}} ...

PHM voor Filemon doet het trouwens niet. FLM en FMN ook niet. Ik heb het maar bij Filemon gehouden.

Posts 2
A. Stienstra | Forum Activity | Replied: Sat, Jan 10 2015 2:09 AM

Bij het maken van bijbels gebruik ik de interne namen zodat het resultaat taalonafhankelijk is, zie

https://wiki.logos.com/Logos_Bible_Book_Names

https://wiki.logos.com/Bible_Datatypes

Bijvoorbeeld:

[[@bible.1.1.1]]1 {{field-on:Bible}}Sinds het begin is God schepper van de hemelen en de aarde.{{field-off:Bible}}

Posts 289
Michel Pauw | Forum Activity | Replied: Sat, Jan 10 2015 4:44 AM

Ah, dat is een handige optie! Die wist ik nog niet. Voor de volgende keer, want nu ben ik er ook uitgekomen.

Page 1 of 1 (7 items) | RSS