OT: Masterclass De NBV in revisie

Page 1 of 1 (1 items)
This post has 0 Replies | 0 Followers

Posts 1362
HJ. van der Wal | Forum Activity | Posted: Tue, Mar 6 2018 8:44 AM

Het Nederlands Bijbelgenootschap organiseert de komende tijd een masterclass "De NBV in revisie". Iedereen die interesse heeft, kan zich aanmelden via de website van het NBG: https://www.bijbelgenootschap.nl/masterclass/ 

In de periode van april tot en met juni 2018 organiseert het Nederlands Bijbelgenootschap in tien plaatsen de masterclass De Nieuwe Bijbelvertaling in revisie. De masterclass biedt een blik achter de schermen van het werk aan de herziening van de NBV. 

... 

Deelnemers werkzaam binnen de PKN kunnen voor deelname aan de masterclass 0,25 studiepunt toegekend krijgen binnen het open aanbod van de Permanente Educatie voor predikanten en kerkelijk werkers.

Page 1 of 1 (1 items) | RSS