Dagteksten - sort of

Page 1 of 1 (3 items)
This post has 2 Replies | 0 Followers

Posts 12256
Forum MVP
NB.Mick | Forum Activity | Posted: Sun, Dec 13 2020 10:59 AM

I won't try to write in Dutch or bother you with Google translate - I just wanted to inform you that I shared the year 2021 of Dagteksten ("Die Losungen", Moravian Daily Texts, Watchwords) as a personal book source. You'll find the file and instructions in English or German. While only the official German text is available for download and thus the PB itself needs to be in German language, the Logos lectionary feature allows for dynamic text in any bible of your choice:

This won't give you the edited "official" texts from the Dagteksten booklet, but maybe helps a bit. 

Running Logos 9 latest (beta) version on Win 10

Posts 1534
HJ. van der Wal | Forum Activity | Replied: Mon, Dec 14 2020 4:46 AM

Shalom NB.Mick!

Super, bedankt!

Ik heb de vrijheid genomen jouw bestand een beetje aan te passen door alle namen (weekdagen, bijbelboeken, e.d.) om te zetten naar het Nederlands. Bij het maken van het persoonlijke boek is het nu mogelijk om "Nederlands" als taal te kiezen:

4035.Dagteksten 2021 v2.docx

Enige opmerkingen:

- De foutmeldingen bij het compileren hebben mogelijk te maken met het feit dat ik zelf geen Word gebruik. Voor zover ik kan zien hebben ze echter geen gevolgen voor het uiteindelijke boek.

- De bijbelverwijzingen zijn op basis van de Nieuwe Bijbelvertaling.

- De aanduidingen Sint Jansdag (24 juni) en Michaëlsdag (29 september) heb ik laten staan ook al wordt er in Nederland geen aandacht besteed aan deze dagen.

- De aanduiding "Israëlzondag" heb ik verplaatst naar 3 oktober (zoals gebruikelijk bij protestanten in Nederland).

- De aanduiding "Buss- und Bettag" (17/11) met de daarbij behoren tekst heb ik aangepast en verplaatst naar 3 november, aangezien in Nederland gewoonlijk de eerste woensdag van november de "dankdag voor gewas en arbeid" is.

- Bij de tweede woensdag van maart (10/03) heb ik de aanduiding "biddag voor gewas en arbeid" toegevoegd.

Posts 12256
Forum MVP
NB.Mick | Forum Activity | Replied: Mon, Dec 14 2020 6:15 AM

HJ. van der Wal:

Super, bedankt!

Ik heb de vrijheid genomen jouw bestand een beetje aan te passen door alle namen (weekdagen, bijbelboeken, e.d.) om te zetten naar het Nederlands. Bij het maken van het persoonlijke boek is het nu mogelijk om "Nederlands" als taal te kiezen:

Great, you did what I couldn't do, and made it so much more helpful for Dutch speakers!

I concur, the warnings can be safely ignored (they seem to refer to the former German Heading formatting "Überschrift 1" and "Überschrift 2").  

Running Logos 9 latest (beta) version on Win 10

Page 1 of 1 (3 items) | RSS