Nederlandse spelling checker

Page 1 of 1 (8 items)
This post has 7 Replies | 1 Follower

Posts 9
Khazar | Forum Activity | Posted: Sat, Apr 3 2021 2:05 AM

Both an English as well as Dutch Bibles and Notes I use in Logos 9 (Windows 10, desktop computer). I have activated the spelling checker. Is there a possibility to add a Dutch dictionary in order to be able to spell check Dutch words and correct them?

Zowel Engelse als Nederlandse Bijbels en Notes gebruik ik in Logos 9 (Windows 10, desktop computer). De spelling checker heb ik aan staan. Is er een mogelijkheid om een Nederlandse dictionary toe te voegen opdat je verkeerd gespelde Nederlandse woorden kunt corrigeren? Dank voor iedere reactie.

Posts 34447
Forum MVP
MJ. Smith | Forum Activity | Replied: Sat, Apr 10 2021 4:30 PM

bump 3

Orthodox Bishop Hilarion Alfeyev: "To be a theologian means to have experience of a personal encounter with God through prayer and worship."

Posts 9
Khazar | Forum Activity | Replied: Wed, May 12 2021 6:17 AM

Mw. Smith,

I am new to Logos and my English is not very good, so can you tell me what you mean with 'bump 3'? Thank you!

Posts 1535
HJ. van der Wal | Forum Activity | Replied: Wed, May 12 2021 6:43 AM

Shalom Jack!

Jack Bibo:

I am new to Logos and my English is not very good, so can you tell me what you mean with 'bump 3'? Thank you!

Wikipedia geeft de volgende definitie: "Bump of 'schop': een korte inhoudsloze post om een onderwerp dat in de vergetelheid is geraakt terug onder de aandacht te brengen (BUMP staat voor Bring up my post)" (bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Internetforum#Gangbare_afkortingen_en_termen )

Mw. Smith "bumpt" geregeld oude posts waarop nog geen antwoord is gekomen. 

Posts 9
Khazar | Forum Activity | Replied: Wed, May 12 2021 6:49 AM

Hartelijk dank voor uw antwoord. Zal voortaan wat uitgebreider googelen. Smile

Posts 9
Khazar | Forum Activity | Replied: Wed, May 12 2021 6:49 AM

Hartelijk dank voor uw antwoord. Zal voortaan wat uitgebreider googelen. Smile

Posts 9
Khazar | Forum Activity | Replied: Wed, May 12 2021 6:49 AM

Hartelijk dank voor uw antwoord. Zal voortaan wat uitgebreider googelen. Smile

Posts 1535
HJ. van der Wal | Forum Activity | Replied: Wed, May 12 2021 6:54 AM

Graag gedaan. Dit forum is er om te leren Smile

Helaas kan ik op uw oorspronkelijke vraag alleen maar antwoorden dat dit bij mijn weten niet mogelijk is. 

Page 1 of 1 (8 items) | RSS